Påmelding Torvastad menighet - Kode B


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Trenger barnet tilrettelegging pga fysisk funksjonshemming; matvareallergi; konsentrasjonsvansker eller lignende kommenter under her evt be oss ta kontakt
Jeg ønsker å bli med på gruppe
Kryss av

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: