Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Lys Våken


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? Har barnet noen allergier ol? Har barnet spesielle behov?
Jeg vil gjerne være på gruppe med:
Hvilken skole/ klasse går du i?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger hjelp av foreldre til ulike oppgaver. Hva kan dere bidra med?

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?