Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Dåpsskule Marvik


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me trenger å vita? Matallergi?
Skal barnet på SFO etter dåpsskulen, eller blir det henta ved kapellet kl 14?
Har barnet matallergi? Viss ja forklar i kommentarfeltet.

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: