Påmelding konfirmantleir i Kragerø 2018

Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Ønsker du/dere å bidra på leiren som voksenleder (e)? Ønsker du/ dere å være med på hele/deler av leiren. Gi oss en tilbakemelding!
Jeg er konfirmant i:
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg/vi ønsker å være med som voksenleder på leiren
Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?