Påmelding Avaldsnes menighet - Lys våken


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Trenger barnet særlig tilrettelegging i forhold til matvareallergier, fysisk funksjonshemming, konsentrasjonsvansker e.l.
Jeg vil gjerne være på gruppe med:
Kryss av

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi kan hjelpe til med: