Agrando påmelding > Påmelding

Bindende påmelding til menighetstur til Estland sept 2020


Fyll ut feltene med informasjon om hver enkelt påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? Behov for spesiell tilrettelegging, dietter etc.
Jeg vil dele rom med: (dersom du reiser sammen med noen)
Jeg ønsker enkeltrom