Påmelding til 'Førsteklasses'.


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Vi ber om foresattes mobil. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Hvor mange barn og voksne kommer på taco-torsdag?Er det ellers noe vi trenger å vite?
Kommer på

Er det i orden at vi tar bilder av barnet til bruk i menighetsblad/hjemmeside?