Påmelding til HEKTA 2019


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
For å kunne tilrettelegge en god leiropplevelse for alle konfirmantene våre så ønsker vi å vite om det er noe spsielt vi bør vite om. Dette kan skrives inn her:
Velg menigheten som du tilhører:
Hurdal
Eidsvoll/Langset/Feiring
Råholt
Her kan du krysse av for hvilke aktiviteter du ønsker å være med på. Du skal krysse av for aktivitet på lørdag og på søndag. Den første aktiviteten du krysser av på får du som aktivitet på lørdag og den andre aktiviteten du krysser av på får du som aktivitet på søndag. Vil du ha samme aktivitet på lørdag som på søndag krysser du bare av for 1 aktivitet.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Påmelding konfirmantleir hekta 2019 Beløp: kr 1150,00