Påmelding MIDTi0 - Babysang


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe annet vi behøver å vite?
Valgfritt: Last opp bilde av den påmeldte. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 
MIDTi0 - Babysang i Gand, Julebygda og Ganddalen
Babysang - Gand
Babysang - Ganddalen
Babysang - Julebygda
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi bruke deres kontaktinfo for å invitere til aktuelle barne- og ungdomsaktiviteter i fremtiden?