Påmelding MIDTi 7.klasse - Skillz


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
Valgfritt: Last opp bilde av den påmeldte. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 


Hvilken skole går barnet på?
Hvilken klasse går barnet i?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi bruke deres kontaktinfo for å invitere til aktuelle barne- og ungdomsaktiviteter i fremtiden?