Foresatte: Praktiske bidrag i konfirmantåret 2023-2024 Gand/Julebygda


Fyll ut feltene med informasjon om den foresatte.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Hvilken konfirmant er du foresatt for?
Hvilke praktiske oppgaver ønsker dere å bidra med?
Foresatte Bli med på weekend 20.-22.oktober
Foresatte Kake til konf-fest 17. eller 18. april Gand
Foresatte Mat til kirkekaffe 10.sept Julebygda
Foresatte Sjåfør Fasteaksjonen 19.mars Julebygda
Foresatte Sjåfør Fasteaksjonen 19.mars Gand
Foresatte Nikko-vakt en fredagskveld i Gand kirke
Foresatte Mat til kirkekaffe 27.aug Gand
Foresatte Bøssebærer Fasteaksjonen 19.mars Gand
Foresatte Bøssebærer Fasteaksjonen 19.mars Julebygda
Foresatte Mat til kirkekaffe Gand 14. januar