Foresatte: Praktiske bidrag i konfirmantåret 2024-2025 Gand/Julebygda


Fyll ut feltene med informasjon om den foresatte.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Hvilken konfirmant er du foresatt for?
Hvilke praktiske oppgaver ønsker du å bidra med?
Foresatte: Være Nikko-vakt to fredagskvelder
Foresatte Ta med noe til kirkekaffe 1.september (presentasjonsgudstjeneste)
Foresatte: Bli med på leir 18.-20.oktober
Foresatte: Sjåfør/bøssebærer på Fasteaksjonen 8.april