Påmelding Naturkultur 2022


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Me be om å kryssa av svar til spørsmål under. Det er mogleg å velje fleire svar. Det er IKKJE lenger mogleg å melde seg på bekkevandringa. Men du kan framleis melde deg på aktivitetsettermiddag på Ostangen og til leiren på Bu.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Er det noe vi trenger å vite? f. eks. matallergiar eller andre ting


Eg er med på

Foresatte
Foresatt
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Eg gir tillating til å bruke bilete av barnet mitt på

 

Eg kan vere medhjelpar på