Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Lys våken


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe vi trenger å vite (mat, allergier osv.)?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Med så mange deltagere som det har vært på Lys våken de siste årene, er det veldig velkomment med bidrag også fra dere foreldre. Kan du tenke deg å bidra med noe?