Påmelding Lys Våken


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? (Allergier, medisinbruk, kjenner få som kommer e.l.)
Lys Våken 2018
Lys Våken 2018
Miniledere (7. klasse) Lys Våken 2018
Skole

Kontaktinformasjon foresatt:
Foresatt
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at vi publiserer bilder fra arrangementet, der ditt barn synes, på menighetens nett- og facebookside?