Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til Agentuka


Fyll ut feltene med informasjon om barnet. I feltene "mobil" og "e-post" er det den foresattes kontaktinfo vi trenger.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt? Evt. allergier eller andre behov vi trenger å vite om?
Hvilken skole går barnet på?

Jeg samtykker til at Lommedalen menighet kan bruke bilder / korte filmsnutter på nett og i Kirkepost