Agrando påmelding > Påmelding

Frivillig i Os kyrkjelyd


Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe annet vi trenger å vite?
Kryss av på dei oppgåvene du kan tenkje deg.