Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til 4-årsbok i Nore Neset kyrkje.


Fyll ut felta med informasjon om bornet. Tlf. og epost til føresette
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite?
Velg eit av alterntiva under
Kjem på samlinga før og søndag 22.09.19 (Nore Neset)
Kjem berre på søndag 22.09.19 (Nore Neset)
Ynskjer ny invitasjon til våren (Nore Neset)