Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til Heilt førsteklasses


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om barnet
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko vi treng å vite?
Kva skule går barnet på?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Sett kryss under dersom du kan hjelpe til ved samlinga

 


Av og til tek vi bilder og ønskjer å bruke dei på websida vår og i Kyrkjebladet. Set kryss om de godtek bruk av bilder av ditt barn.