Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til 4-årsbok i Os kyrkje


Fyll ut felta med informasjon om bornet. Tlf. og epost til føresette
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite?
Vel ein av alternativa under
Kjem på samlingen før og søndag 29.09.19 (Os)
Kjem berre på søndag 29.09.19 (Os)
Ynskjer ny invitasjon til våren (Os kyrkje)