Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding til godheit i sentrum


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om bornet
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko vi treng å vite?
Velg ei av dei 3 gruppene under

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng hjelp av deg som forelder/føresette for å kunne gjennomføre denne dagen. Vi ber deg derfor om å melde frå om du kan vere med å lage klar lunsjen og å rydde i etterkant.