Påmelding 4-års bok 2021


Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Har barnet behov for spesiell tilrettelegging? Matallergier, cøliaki el.l?


Hvilken målform ønskes boka på?
Sett x ved det som passer for dere