Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding 4-års bok


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv navnene til alle i familien som deltar på samlingen. Har barnet behov for spesiell tilrettelegging?
Hvilken målform ønskes boka på?