Agrando påmelding > Påmelding

Dåpsskule


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noe som kan være greit for oss å vite? Allergier, cøliaki, spesielle behov, eller annet? All informasjon hjelper oss når vi skal skaffe nok voksne.
Går barnet på SFO til vanlig på tirsdagene?
Velg hvilken klasse barnet går i.

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Kan du bidra med noe av dette?

 

Kan bilder av barnet brukes i menighetens informasjonsarbeid (menighetsblad, hjemmeside, facebook o.l)?


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Kan du bidra med noe av dette?