Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Leksehjelp 2019/2020


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta er obligatoriske.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko som kan vere greit for oss å vite? Matallergiar? Særskilde behov?
Kan bilete av barnet (utan namn) nyttast i menigheten sitt informasjonsarbeid (heimeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Kva klasse skal barnet gå i skuleåret 2019/2020?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: