Agrando påmelding > Påmelding

Babysong


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om babyen. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noko me treng å vite?
Kan bilete av barnet nyttast i menigheten sitt informasjonsarbeid (menighetsblad, heimeside, facebook o.l)?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


                
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort