7. klasse kveld


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om 7. klassingen, kun de mørke feltene er obligatoriske.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Det er viktig for oss å skaffe nok ledere! Fortell oss om barnet har spesielle behov, matallergier, eller om det er andre ting som er greit for oss å vite.
Kan bilder som viser barnet (uten navn) brukes i menighetens informasjonsarbeid (feks hjemmeside, menighetsblad, facebook o.l)?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: