Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding dansegruppe 8.-10.kl


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Er det noe vi trenger å vite?
Kan bilder som viser ungdommen (uten navn) brukes i menighetens informasjonsarbeid (feks hjemmeside, menighetsblad, facebook o.l)?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: