Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Pinsebursdag 2019


Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Kor mange kjem i tillegg til barnet? Matallergiar?
Kan bilete av barnet (utan namn) nyttast i menigheten sitt informasjonsarbeid (heimeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Me kan trenge litt praktisk hjelp. Set kryss om det er noko som passar for deg.