Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Weekend 2019


Fyll inn din kontaktinformasjon. Øvrige påmelde, sjå nedanfor. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Øvrige påmelde: namn og alder kan skrivast her! Matallergi eller anna me treng å vite:
Kan bilete nyttast i menigheten sitt informasjonsarbeid?