Tårnagenthelg 2019


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene er obligatoriske.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Er det noe vi trenger å vite? Spesielle behov? Matallergier? Skriv her, eller ta kontakt!
Kan bilde av barnet (uten navn) brukes i menighetens informasjonsarbeid (hjemmeside, menighetsblad, facebook o.l)?
Hvilken målform ønskes boka på?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte
Vi trenger litt hjelp! Sett kryss under om du kan hjelpe med noe av dette: