Bore barnekor


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Postnr.:
Poststad:
Har barnet matallergi? Er det noe annet vi trenger å vite?


Kan bilder av barnet brukes i menighetens informasjonsarbeid (menighetsblad, hjemmeside, facebook o.l?)

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Ønsker du å motta menighetens ukentlige info-mail?