Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding pilgrimstur over Karmøy 26. og 27. mai


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Her må du fylle ut navn og mobilnummer til din nærmeste kontaktperson
Skal du være med en eller to dager

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?