Agrando påmelding > Påmelding

BABYSONG 2020


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Har barnet eller den vaksne behov for tilrettelegging for å delta på babysong? I så tilfelle kan dette noterast her:
Det er mogeleg å delta på begge stader. Kvar ønskjer de å delta?

Foresatt 1
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?