Dåpsskule for 1.kl.


Den påmeldte
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Treng barnet fysisk eller pedagogisk tilrettelegging for å delta?
Kvar ønskjer barnet å delta på dåpsskulen?
Dåpsskule på Valestrand skule 2018
Dåpsskule i Hauge bedehus 2018
Foresatte
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan foto av barnet offentleggjerast?