Heilt førsteklasses

Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deltakaren. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Treng barnet fysisk eller pedagogisk tilrettelegging for å delta? Har barnet matallergi/-intoleranse?
Vel kyrkje og dato
Hamre 14.aug. 2018
Gjerstad 21.aug. 2018
Haus 23.aug.2018
Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Er det i orden at foto (gruppefoto) av deltakaren blir offentleggjort?