Agrando påmelding > Påmelding

Lys Vaken 2019


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deltakaren. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Treng deltakaren fysisk eller pedagogisk tilrettelegging? Har deltakaren matallergi/-intoleranse?
Kryss av for rett kyrkje.
Gjerstad 23. -24. nov. (9 ledige plasser)
Haus 30. nov.-1. des. (ledige plasser)
Hamre 30. nov.-1. des. (14 ledige plasser)

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Eg/me kan hjelpa til med følgjande oppgåver:

Kan namn og foto av deltakaren bli offentleggjort?