Lys Vaken 2018


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om deltakaren. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Treng deltakaren fysisk eller pedagogisk tilrettelegging? Har deltakaren matallergi/-intoleranse?
Kryss av for rett kyrkje.
Lys Vaken Hamre 24.-25.nov. (18 ledige plasser)
Lys Vaken Haus 24.-25.nov. (13 ledige plasser)
Lys Vaken Gjerstad 1.-2.des. (15 ledige plasser)

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Eg/me kan hjelpa til med følgjande oppgåver:

Kan namn og foto av deltakaren bli offentleggjort?