Agrando påmelding > Påmelding

Babysong 2019


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om barnet. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Har barnet eller den vaksne behov for tilrettelegging for å delta på babysong? I så tilfelle kan dette noterast her:
Det er mogleg å delta begge stader. Kvar ønskjer de å delta?

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at gruppebilete av barnet blir offentleggjort?