Agrando påmelding > Påmelding

PINSEVANDRING 2020


Så kjekt de blei med! Registrer namn og telefonnummer til kontaktperson for familien.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Kven var med på pinsevandringa frå dykkar familie? Fint med fornamn + alder på deltakarane så prøver me å tilpassa premien :)