Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Skattejakt 2020


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko me bør vite om deltakaren? F.eks allergiar eller noko me treng gjere for at det skal vere trygt for deltakaren.
Kor skal du vera med?
Vats
Vikebygd
Skjold
Ølen
Vikedal
Sandeid
Me treng litt praktisk hjelp frå foreldre/føresette, 1 vaksen per 4 barn. Enkle oppgåver, mest av alt å vera ein trygg vaksen i miljøet. Kryss av det som kan passe så tar me kontakt når me får oversikt

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan bilete av den påmeldte, utan namn, offenleggjerast?


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: