Påmelding aktivitetsdager 2019 Vang menighet


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
For vårt ansvar og ditt barns opplevelse av dagene er det viktig at du kommenterer her hvis det er ting vi bør vite om ditt barn. Dette kan være alt fra allergier, tilrettelegging eller behov for en ekstra voksen ressurs.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi ønsker oss gode bilder til senere års invitasjoner på aktivitetsdager. Velg det svaret som passer.

Er det i orden at navn og/eller bilde av den påmeldte blir offentliggjort i lokalaviser/kirkeblad/våre facebooksider i forbindelse med aktivitetsdagene?