Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding HEKTA leir 2020


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Trenger konfirmanten tilrettelegging?
Jeg skal konfirmeres i (fyll inn kirke):
Ønsket aktivitet lørdag:
Ønsket aktivitet søndag:

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger voksne frivillige til å være med på leiren. Har du mulighet til å være med?


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Påmelding HEKTA 2020 Beløp: kr 1200,00
Betaling for HEKTA leir 2020.