Registrering Døvekirken


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
Hva er din døvemenighet? (Om du krysser av feil, så retter vi det.)
Tromsø for Nord-Hålogaland bispedømme og Lofoten, Ofoten og Versterålen
Trondheim for Nidaros og Sør-Hålogaland uten Lofoten, Ofoten Vesterålen
Ålesund for Møre bispedømme
Bergen for Bjørgvin bispedømme utenom Sunnhordland
Stavanger for Stavanger bispedømme og Sunnhordland
Kristiansand for Agder
Sandefjord for Tusnberg bispedømme og Telemark fylke
Oslo for Oslo, Borg og Hamar bispedømme