Stokkalandsmarka KFUK/KFUM


Den påmelde
Registreringsskjema for speidere. Dei mørke felta er obligatoriske.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko me bør vita om speideren? Allergier, sosiale utfordringar, sjukdommar? Skriv de ned noko her vil me ta kontakt for ytterligere informasjon.
Kva årstal er speideren født?
Født i 2013
Født i 2014
Født i 2015
Født i 2016
Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg/me kan væra med som hjeler eller leder i Stokkalandsmarka KFUK/KFUM?

Er det i orden at me kan bruka bilete av barnet i offentlege publikasjoner, som t.d. Kyrkjelydsbladet, heimesida, Facebook. Samt at namnet til barnet kan brukast i offentlege publikasjoner?