Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Pilegrimskonfirmantar Øvre Telemark prosti 2020


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut. Ver venlege å skrive konfirmantens eige mobilnummer, mobilnummer til føresette kjem seinare.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite? Allergiar (mat, anna), sjukdom, behov for tilrettelegging eller anna? Skriv det her. Om det ikkje er noko, skriv "ingen" i dette feltet.
Kvar kjem du frå?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Samtykker de til at vi kan publisere bilete av konfirmanten i kyrkjelydsblad, aviser og kyrkja sine nettsider?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: