Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Ønsket og Elsket konf.leir 2020


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon, dei mørke felta må fyllast ut. OBS! Vi bed om at de fyller inn konfirmantens eige mobiltelefonnummer (foreldre sitt nummer kjem seinare). OBS! OBS! Ver nøye med å skrive alle opplysningar rett og sjå etter skrivefeil før de leverer skjemaet!
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Har du allergiar, sjukdom eller andre ting vi bør vite om? (Det er viktig at vi får relevant informasjon så vi kan leggje til rette, anten det handler om sjukdom, sosiale utfordringar eller noko anna. Desse opplysningane vert behandla konfidensielt). Om det ikkje er noko, må du skrive "Ingen" i feltet.
Kvar kjem du frå?

Fyresdal
Gransherad
Heddal
Hjartdal
Kviteseid
Lunde
Nissedal
Notodden / Lisleherad
Rjukan
Sauherad
Seljord
Tinnbygdene
Tokke
Ulefoss
Vinje

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:


Samtykkjer de til at vi kan publisere bilete av konfirmanten på info./profileringsmateriell, framsyning i gudsteneste, i kyrkjelydsblad og på heimeside/nett?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:

                
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort