Påmelding Ønsket og Elsket konf.leir 2019


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon, dei mørke felta må fyllast ut. OBS! Vi bed om at de fyller inn konfirmantens eige mobiltelefonnummer (foreldre sitt nummer kjem seinare). OBS! OBS! Ver nøye med å skrive alle opplysningar rett og sjå etter skrivefeil før de leverer skjemaet!
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Har du allergiar, sjukdom eller andre ting vi bør vite om? (Det er viktig at vi får informasjon så vi kan leggje til rette. Desse opplysningane vert behandla konfidensielt). Om det ikkje er noko, må du skrive "Ingen" i feltet.
Kvar kjem du frå?

Fyresdal
Gransherad
Heddal
Hjartdal
Kviteseid
Lunde
Nissedal
Notodden
Rjukan
Sauherad
Seljord
Tinn
Tokke
Ulefoss
Vinje

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:


Samtykkjer de til at vi kan publisere bilete av konfirmanten på info.materiell, framsyning i gudsteneste, i kyrkjelydsblad og på heimeside/nett?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: