Påmelding Ønsket og Elsket Leiarkurs 2021-2022


Den påmelde
Fyll ut felta med den etterspurde informasjonen. Ver særleg nøye med riktig mobiltelefonnummer! Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko spesielt vi treng å vite om? (Herunder allergiar, sjukdommar, sosiale utfordringar eller anna). Skriv "ingen" i dette feltet om det ikkje er noko.
Kvar kjem du frå?
Gransherad

Fyresdal
Heddal
Hjartdal
Kviteseid
Lunde
Nissedal
Notodden
Rjukan
Sauherad
Seljord
Tinnbygdene
Lisleherad
Ulefoss
Tokke
VinjeSamtykkjer de til at vi kan publisere namn og bilete/video i våre kanaler i sosiale medier, på heimeside, i kyrkjelydsblad og vårt informasjons-/profileringsmateriell?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: