Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding Ønsket og Elsket Leiarkurs 2020-2021


Den påmelde
Fyll ut felta med den etterspurde informasjonen. Ver særleg nøye med riktig mobiltelefonnummer! Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko spesielt vi treng å vite om? (Herunder allergiar, sjukdommar, sosiale utfordringar eller anna). Skriv "ingen" i dette feltet om det ikkje er noko.
Kvar kjem du frå?

Fyresdal
Gransherad
Heddal
Hjartdal
Kviteseid
Lunde
Nissedal
Notodden / Lisleherad
Rjukan
Sauherad
Seljord
Tinnbygdene
Tokke
Ulefoss
Vinje

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Samtykkjer de til at vi kan bruke namn og bilete av deltakaren i publisering på nett, kyrkjelydsblad, avis og informasjons-/profileringsmateriell?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: