Påmelding Hemsedal 2019


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikkje har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? (Sykdom, allergier eller lignende). Dersom du ikke har noe å fylle ut skriver du "ingen" i feltet.
Kryss av hvilket utstyr du har med, eller om du skal leie:

Foresatte/pårørende
Foresatt/pårørende 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi er innforstått med at deltakelse på turen forutsetter underskrevet egenerklæring og egenbetaling på 2600,-


Foresatt/pårørende 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: