Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding 4-årsbok (2019)


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Har barnet eller noen andre som blir med denne dagen noen allergier, eller er det noe annet vi trenger å vite?