Hemnesnatta 2019.


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Er det noe annet vi trenger å vite?
Det er volleyballcup på Hemnesnatta.Velg om du vil spille eller ikke og om du er Gruben eller Mo konfirmant.
Gruben konfirmant MED volleyball
Gruben konfirmant UTEN volleyball
Mo konfirmant MED volleyball
Mo konfirmant UTEN volleyball