Påmelding Gruben menighet

Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe vi trenger å vite?
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Er det i orden at vi bruker bilder av ditt barne i brosjyrer, i menighetsblad, hjemmeside og lignende. Vi bruker ikke navn.