Agrando påmelding > Påmelding

Påmelding LysVaken Ellingsøy kyrkjelyd


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid bli fyllt ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko vi treng å vite f.eks. allergi eller andre behov for tilrettelegging kan du skrive det her.
Skriv her også om den påmeldte skal sove heime.

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg/vi kan bidra med:

Er det i orden at namn og bilete av den påmeldte blir offentleggjort?